روز جهانی موزه و میراث فرهنگی مبارک

به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی و برطبق دستور ریاست محترم هیئت مدیره و سرپرست موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان جناب آقای دکتر قنبری ، بازدید از موزه های

بازدید معاونت محترم فرهنگی- اجتماعی بنیاد مستضعفان و هیئت همراه از مجتمع فرهنگی- موزه ای شهدای رامسر

جناب اقای دکتر قنبری معاونت محترم فرهنگی- اجتماعی بنیاد مستضعفان و نیز جناب آقای نوید و جناب آقای خوشنویس و هیئت همراه از بخشهای مختلف مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر بازدید نمودند

بازدید ریاست محترم حراست کل بنیاد مستضعفان از مجتمع فرهنگی- موزه ای شهدای رامسر

جناب اقای خمسه ای ریاست محترم حراست کل بنیاد مستضعفان و هیئت همراه از بخشهای مختلف مجتمع فرهنگی- موزه ای شهدای رامسر بازدید نمودند . در بخشهای مختلف همچون موزه عاج ایران

برگزاری هفتمین جشنواره ملی بهار نارنج رامسر

هفتمین جشنواره ملی بهار نارنج رامسر در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت در محوطه مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر برگزار گردید . در این جشنواره تعداد ۴۰ غرفه دار در بخشهای عرقیجات

برگزاری هفتمین جشنواره ملی بهار نارنج رامسر

هفتمین جشنواره ملی بهار نارنج رامسر امسال در روزهای ٢٠و ٢١ اردیبهشت ماه در محوطه مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر برگزار میگردد.