گیاهان محوطه مجتمع فرهنگی- موزه ای شهدای رامسر

محوطه مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر ، با داشتن گونه های متفتوت گیاهی در آن یکی از باغ های گیاه شناسی می باشد .

گونه های موجود در این باغ از نوادر گونه های ایران نیز محسوب می شود . در این مجموعه انواع گلها همچون : فردوسی ، مگنولیا قرمز و سفید ، به ژاپنی ، گل یخ و ….  ، انواع مرکبات که شامل گونه های متفاوت پرتقال و نارنگی و همچنین درختان نارنج ، انواع میوه های نیمه گرمسیری همچون فی جو آ ، آواکادو  ، کیوی و… ، انواع گونه های تزئینی همچون : انواع کاج ، سرو ، پالم و … به چشم می خورد که این باغ را تبدیل به موزه باغ گیاه شناسی نموده است .