بازدید جناب آقای سردار صفوی از مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر

سرلشگر سردار صفوی مشاور مقام معظم رهبری  و همراهان طی بازدیدی از مجتمع فرهنگی- موزه ای شهدای رامسر از بخشهای مختلف مجتمع دیدن فرمودند.

بازدید جناب آقای دکتر مظفر از مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر

جناب اقای دکتر مظفر عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان و همراهان از موزه ها و بخشهای جانبی مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر بازدید نمودند.

استقبال پرشور بازدیدکنندگان از موزه حمام قدیم واقع در مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر

۰موزه حمام قدیم که با حضور جناب آقای مهندس شایسته مدیر عامل محترم موسسه فرهنگی موزه های بنیاد و جناب اقای دکتر قنبری رئیس هئیت مدیره موسسه فرهنگی موزه های بنیاد و

بازدید مدیر عامل مؤسسه فرهنگی موزه های بنیاد از مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر

دکتر قنبری همدانی و مهندس شایسته از مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر بازدید کردند جناب آقای دکتر حشمت الله قنبری همدانی ریاست محترم هیئت مدیره و جناب آقای مهندس مجید شایسته

نمایش تفنگ مگنوم ٣٠٠ در موزه کاخ رامسر واقع در مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر

اسلحه مگنوم ۳۰۰ به نمایش عموم گذاشته شد یک قبضه اسلحه شکاری مگنوم ۳۰۰ که از اموال خاندان پهلوی است در یکی از سالن های موزه کاخ رامسر واقع در مجتمع فرهنگی