بازدید مدیر عامل مؤسسه فرهنگی موزه های بنیاد از مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر

دکتر قنبری همدانی و مهندس شایسته از مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر بازدید کردند جناب آقای دکتر حشمت الله قنبری همدانی ریاست محترم هیئت مدیره و جناب آقای مهندس مجید شایسته

نمایش تفنگ مگنوم ٣٠٠ در موزه کاخ رامسر واقع در مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر

اسلحه مگنوم ۳۰۰ به نمایش عموم گذاشته شد یک قبضه اسلحه شکاری مگنوم ۳۰۰ که از اموال خاندان پهلوی است در یکی از سالن های موزه کاخ رامسر واقع در مجتمع فرهنگی

مدیر عامل موسسه فرهنگی موزه های بنیاد معرفی شد

مدیر عامل موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان طی مراسم معارفه ای در ساختمان بنیاد مرکز معرفی گردید . جناب اقای مهندس مجید شایسته با حضور معاونت فرهنگی بنیاد جناب اقای دکتر

بازدید جناب اقای دکتر قنبری و هئیت همراه از مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر

دکتر قنبری همدانی با هیئت همراه از مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر بازدید کرد. دکتر حشمت الله قنبری همدانی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی بنیاد مستضعفان، و ریاست هیئت مدیره و

چاپ و پخش بروشورهای مربوط به مجتمع فرهنگی -موزه ای شهدای رامسر

بروشورهای مجتمع فرهنگی -موزه ای شهدای رامسر ، در شهر رامسر و شهرهای جانبی توزیع شد. در راستای اطلاع رسانی هرچه بهتر، بروشورهای مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر، در مناطق تردد گردشگران